Wat doe ik?

Na een aantal jaren te hebben ingevallen (zowel kortere als langere vervangingen) kwam ik vast in dienst bij een stichting. Per augustus 2019 heb ik echter toch besloten voor mezelf verder te gaan.

U kunt me inzetten voor verschillende zaken:

 • Ziektevervanging of vervanging bij zwangerschap
 • Lessen overnemen Coaching van leerling(en)
 • Leerkracht ondersteuning
 • Hulp / begeleiding bij projecten
 • Middenbouw / bovenbouw
 • Taal
 • Lezen
 • Rekenen
 • Engels
 • Sociale vaardigheden (gecertificeerd Kanjertrainer)
 • Klassenorganisatie
 • Event-manager