Wat doe ik?

Na een aantal jaren te hebben ingevallen (zowel kortere als langere vervangingen) kwam ik vast in dienst bij een stichting. Per augustus 2019 heb ik echter toch besloten voor mezelf verder te gaan.

U kunt me inzetten voor verschillende zaken:

 • Ziektevervanging of vervanging bij zwangerschap
 • Lessen overnemen
 • Coaching van leerling(en)
 • Leerkracht ondersteuning
 • Hulp / begeleiding bij projecten
 • Taal
 • Lezen
 • Rekenen
 • Engels
 • Sociale vaardigheden (gecertificeerd Kanjertrainer)
 • Klassenorganisatie
 • Event-manager

Mijn specialiteit is midden- en bovenbouw.
Bent u op zoek naar een invaljuf voor groep 1/2? Collega Dieneke Damen in Groningen is specialist van “het jonge kind”. Haar website: www.Invaljufnoord.nl.
Collega Jos de Haas werkt vanuit Marum en heeft als specialiteit bovenbouw (www.Onwijz.nl). Mocht ik niet beschikbaar zijn, dan is hij mogelijk uw oplossing.
In Heerenveen en omstreken kunt u kleuterjuf Godelieve van Oers vragen voor inval: www.govoorkleuters.nl.