Tarieven & voorwaarden

Tarieven

Uurtarief

Met ingang van 17 augustus 2020 (na de zomervakantie) vraag ik € 60,- per uur. Dat is voor u een netto bedrag. Er is geen sprake van BTW. Bij een overeenkomst van meer dan twee weken reken ik € 57,- per uur.
Reiskosten: € 0,20 / km. Eventuele verblijfskosten (bij overnachtingen) in overleg.

 

Voorwaarden

ZZP’er in het onderwijs

Sinds 1 mei 2016 is de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) van kracht. Hierin staat dat de zzp’er (basisonderwijs) en de opdrachtgever samen bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking (met betrekking tot bijvoorbeeld sociale premies en loonheffingen).

Bij die wet DBA zijn 3 vragen van toepassing. Doordat een zzp’er een factuur stuurt en geen loon ontvangt is het antwoord niet “ja” op alle drie de vragen. Daardoor is er géén sprake van een dienstverband.

De onderwijs-zzp’er werkt met een modelovereenkomst die door de belastingdienst is goedgekeurd. Als die overeenkomst door school en zzp’er is ondertekend weet ieder waar hij aan toe is.

Bekijk algemene voorwaarden