Hulp nodig bij...

portrait

Full-time zzp invalmeester

De laatste jaren is er een toenemend tekort aan leerkrachten in Nederland. Wanneer geen vervanger wordt gevonden, worden bij ziekte klassen verdeeld onder collega’s of naar huis gestuurd. Scholen kunnen daardoor niet (meer) het onderwijs bieden dat ze graag willen. De werkdruk is hoog en jonge potentiële meesters en juffen zien – beter betaalde – kansen elders, waardoor het tekort blijft of zelfs toeneemt.

Stichtingen proberen door samenwerking bevoegde invallers in een invalpool te krijgen, maar ook dan wordt gemerkt dat er niet altijd voldoende invallers zijn.
Bij het inzetten van een invaller via een uitzendbureau gaat onderwijsgeld naar een commerciële instantie.

Een recente ontwikkeling is het inzetten van een zzp’er. Op Flexleerkracht.nl staat veel informatie daarover en Invalmeester.nl is gebaseerd op deze zienswijze, met als onderscheid dat er geen bedrijf gevoerd wordt naast invalwerk.

Invalmeester (Hans Verkerk) is puur gericht op invallen op basisscholen. Het is niet de bedoeling ergens vast aan de slag te gaan; maar voor verschillende hulpvragen met tijdelijk karakter kunt u bij mij terecht, zolang ik niet al ergens ingezet ben.

Wie ben ik?
Wat doe ik?
Tarieven & voorwaarden